Interim assistance

Vi er klar, når du har brug for assistance til at få løst dine driftsopgaver i økonomiafdelingen eller når dit behov er erfarne økonomi og projektledelseskompetencer.

Læs mere her

Optimize

Lad Adminto inspirere dig med gode forbedringsforslag i en spændende proces, hvor du får digitaliseret dine administrative processer og sparer tid og penge.

Læs mere her

PowerBizz

Lad Adminto optimere din økonomistyring ved PowerBizz, der er en BI løsning uden software investering, som giver dig mulighed for at anvende indsigt i dine forretningsdata proaktivt.

Læs mere her

Interim løsninger fra Adminto

Adminto kan hjælpe dig på interim basis med de ledelse- og driftsmæssige økonomiopgaver, når din virksomhed har et akut behov.

Vi er med de mange års konsulenterfaring klædt godt på til at sparre dig på mulige løsninger på dine udfordringer og finde en hurtig og god løsning til dig.

Vi sørger for at lave det bedste match til dine behov og forventninger. Vi følger løbende tæt op på opgaven og på konsulenten sammen med dig, så vi hele tiden sikrer forventningsafstemning og i sidste ende en glad og tilfreds kunde. Det er simpelt, men det virker.

Du kan også trække på vores store optimeringserfaring og lade os assistere dig med at få optimeret og digitaliseret de administrative processer i din virksomhed.

Adminto kan endvidere assistere med optimering af din virksomheds økonomistyring og give dig bedre indsigt i forretningen ved opbygning af en rapporteringsmodel i Microsoft Desktop Power BI.

Kandidat

Velkommen til Adminto som mulig interim konsulent. Vi er interesseret i at have kontakt til mulige økonomi konsulenter på alle niveauer og med en bred erfaring fra forskellige virksomheder.

Ansøg her

Ram plet med Adminto 

top