Optimize

Vi tilbyder at hjælpe din virksomhed med at få optimeret de administrative processer, så du kan drive din virksomheds administration så effektivt og billigt som muligt og til mest mulig glæde for den øvrige organisation.

Adminto har igennem mange år oparbejdet stor viden om og kompetence i, hvordan man bedst og mest effektivt driver en økonomiafdeling, og den viden vil vi gerne bruge til at hjælpe din virksomhed bedre på vej.

Vi kommer som et frisk pust udefra og ser på din organisation med nye øjne og ideer – og er med til at starte en spændende proces i din virksomhed, som altid bliver taget rigtig godt imod af økonomiafdelingens medarbejdere.

Vi tror på, at din virksomhed, som så mange andre virksomheder, vil have gavn af at få sat strøm til og digitaliseret de forskellige arbejdsprocesser omkring din økonomiafdeling.

Du får

 •  et kvalificeret input til, hvor du med fordel kan foretage ændringer, som effektiviserer de administrative processer i din virksomhed
 •  en mulighed for at komme op på toppen af digitaliseringsbølgen
 •  besparelser fremadrettet på driften af din administration
 •  en fast konkurrencedygtig pris, som er tjent hjem på få måneder
 •  “no cure no pay” på den alternative afregningsmodel

Vi garanterer

 •  mellem 15 og 30 gode forbedringsforslag
 •  positiv feedback fra dine medarbejdere på processen

 

Vores proces

Image

Indledende møde

Et uforpligtende møde, hvor vi fortæller om Optimize og om mulighederne for din virksomhed.

Image

Analyse og interviews

Vi foretager en analyse hos jer med interview af relevante medarbejdere.

Image

Forbedringsforslag

Udarbejdelse af rapport med de forbedringsforslag, som vores analyse har afdækket. Rapporten indeholder også et bud på besparelseseffekten ved implementering af forslagene. 

Image

Opfølgningsmøde

Et opfølgningsmøde, hvor vores rapport gennemgås.

For at sikre, at I rent faktisk opnår besparelser ved effektiviseringerne/forbedringerne, vil vi meget gerne tage ansvar for processen, og i et tæt samarbejde hjælpe jer med implementering af ændringerne. Vi har samarbejdspartnere på flere optimeringsområder, som kan bringes i spil i et sådant forløb. I kan få et særskilt tilbud på denne implementeringsassistance.

Vores priser


på optimering af de administrative processer

Small

Personal


12.500

 • 1-2 medarbejder i økonomiafdelingen

Medium

Best value


19.500

 • 3-5 medarbejder i økonomiafdelingen

Large

Business


Kontakt os

 • 5 + medarbejder i økonomiafdelingen

No Cure No Pay

Big Business


50 / 50

 • Vi modtager et konsulenthonorar svarende til 50% af første års forventede og beregnede besparelse

Kontakt os for et aftale indledende møde

Dine oplysninger

Navn*

Virksomhed

Email*

Telefon*

BeskrivelseRam plet med Adminto 

top