PowerBizz

Adminto tilbyder at optimere din virksomheds økonomistyring med produktet PowerBizz, som henvender sig til den mindre og mellemstore virksomhed og som udnytter de nye muligheder, som Microsoft giver for at opbygge en Business Intelligence model i Desktop Power BI og præsentere denne via deres app’s til PC, Tablet eller Smartphone. Desktop Power BI stilles næsten gratis til rådighed, og investeringen er derfor overkommelig for de fleste virksomheder.

PowerBizz giver din virksomhed økonomisk overblik og effektive rapporteringsprocesser og præsenterer det grafisk og på en måde, så det er let at forstå og nemt at arbejde med – også for ikke økonomer.

PowerBizz er et meget stærkt værktøj til at tilvejebringe overblik over salgs- og økonomital, såfremt din virksomhed har flere selskaber eller afdelinger.

Så hvis du mangler overblik over hvilke kunder og produkter, som du tjener henholdsvis taber penge på eller hvis du bruger uforholdsmæssig megen tid på at udtrække salgs- eller regnskabstal fra de forskellige regnskaber til et samlet overblik – så er det på tide, at du giver et kald til Adminto.

Du får

  •  økonomisparring og klarhed over den optimale fremtidige økonomistyringsmodel for din virksomhed
  •  mulighed for let at kunne analysere på dine forretningsdata og få et grundlag for bedre beslutninger, som forbedrer driften af dine virksomhed
  •  automatiseret hele rapporteringsprocessen
  •  mulighed for at kunne præsentere data for interne og eksterne interessenter på både PC, tablets og smartphones i et up to date MS setup
  •  en business intelligence løsning uden software investering

Vi garanterer

  •  fast lav pris på foranalysen
  •  et loft på de estimerede timer på opbygning af model og implementering
  •  en løsning, som vil skabe glæde både internt i din virksomhed og eksternt

 

Vores proces

Image

Et uforpligtende møde

Et uforpligtende møde, hvor vi demonstrerer PowerBizz og viser mulighederne for din virksomhed.

Image

Foranalyse og interviews

Vi gennemfører en foranalyse hos jer med interview af relevante medarbejdere, hvor vi hjælper jer med at finde den optimale fremtidige økonomistyringsmodel for din virksomhed.

Image

Rapport

Udarbejdelse af rapport, hvor vi kort beskriver den nuværende situation efterfulgt af resultatet af vores analyse på den kommende økonomistyring, rapportering og hvilke KPI’er og dashboards, som skal vises og målstyres efter. Vi forholder os til det IT-mæssige setup og estimerer antal af timer og omkostning for jer ved den kommende implementering.

Image

Opbygning af model

Opbygning af model og implementering af denne.

Image

Præsentation af løsning

Præsentation af løsning.

Image

Tilpasning

Tilpasning efter at have hørt jeres input på mødet – og så er løsningen klar til brug.

 
.

Vores priser


for en Business Intelligence løsning

Foranalyse

Personal


13.500

  • Fast pris på foranalyse, hvor vi beskriver den fremtidige økonomistyringsmodel

Timepris


1.150

  • Fast timepris på timerne til opbygning og implementering af modellen

Kontakt os for et aftale indledende møde

Dine oplysninger

Navn*

Virksomhed

Email*

Telefon*

BeskrivelseRam plet med Adminto 

top