Med hele vejen

Lad os hjælpe dig fra start til slut, hvor vi tager ansvar for hele rekrutteringsprocessen og giver dig garanti på den ansatte kandidat.

Vi er med fra start til, sammen med dig, at fastlægge de krav og forventninger, der er til den kommende nye kollega, hvor vi kigger på både de faglige og personlige krav og forventninger.

Efter annoncering og screening gennemfører vi både 1. og 2. samtale hos os, hvor kandidater udvalgt til 2. samtale forinden gennemgår en personprofil og IQ test, som bruges til en grundig sparring med kandidaterne.

De udvalgte kandidater referencetjekkes forinden afsluttende samtale med dig på virksomheden.

Vi arbejder med stor ydmyghed, grundighed og respekt i alle de nedenfor beskrevne processer, da det sikrer dig det bedst mulige resultat.

Du får

  • en fleksibel rekrutteringsløsning, som matcher dit behov
  • sikkerhed for, at kandidaten har de rette økonomifaglige kompetencer, da rekrutteringskonsulenten selv har en økonomibaggrund
  • testet de mulige kandidater på både IQ og personprofil
  • tilført erfarne rekrutteringskompetencer
  • en fast konkurrencedygtig pris

Vi garanterer

  • 6 måneders garantiperiode på vores ”Med hele vejen” ydelse med gratis genansættelse, såfremt ansættelsen stopper indenfor de 6 måneder

 

Vores proces

Image

Udarbejdelse af jobprofil

Ved interview af nærmeste chef og af kommende kolleger fastlægger vi de faglige og personlige krav og forventninger, der er til den kommende nye kollega. Disse registreres i vores personprofil værktøj, som så senere matches op imod de udvalgte kandidater.

Image

Annoncering og screening

På baggrund af jobprofilen udarbejder vi en stillingsannonce, som vi lægger på jobindex og linkedIn. Såfremt det ønskes, kan vi tage kontakt til relevante profiler i vores netværk. Vi besvarer de telefoniske henvendelser, som der kommer vedr. stillingsannoncen og sender bekræftelser på de modtagne ansøgninger og foretager en screening af de indkomne ansøgninger.

Image

Samtaler

På baggrund af screeningen udvælges 6-8 kandidater til 1. samtale, hvor kandidaternes erfaring, personlige og faglige kompetencer vurderes. Kandidaterne får et indblik i virksomheden og præsenteres for de krav og forventninger, der stilles til den kommende nye kollega.
På baggrund af 1. samtale udvælges 3-4 kandidater til test og 2. samtale. Testen består af en personligheds-analyse og en IQ test. På 2. samtale gennemgås personprofilen med kandidaten for præcis at afdække styrker og svagheder i forhold til jobprofilen.

Image

Referencer

På baggrund af 2. samtale udvælges 2-3 kandidater til præsentation for virksomheden. Forinden foretages der minimum 2 reference tjek af de udvalgte kandidater med det formål at få bekræftet indtrykket af kandidaten.

Image

Præsentation af kandidater

Virksomheden modtager kandidaternes ansøgning, CV samt personprofil og disse gennemgås med virksomheden forinden en personlig samtale med hver enkel kandidat.

Image

Opfølgning

Som en del af ydelsen foretages, efter 2 måneders ansættelse, en opfølgende samtale med både nærmeste chef og kandidaten for at sikre fortsat forventningsmatch og en glad kunde og kandidat.

Vores priser


Vi tilbyder ydelsen til en fast pris, som svarer til kandidatens kommende brutto månedsløn, plus 35%

 

Kontakt os for et aftale indledende møde

Dine oplysninger

Navn*

Virksomhed

Email*

Telefon*

BeskrivelseRam plet med Adminto 

top